Strona główna | Kontakt

. . : Wolontariat w Parku Narodowym Gór Stołowych - kwiecień 2018.

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp. przebywali w dniach 23-25 kwietnia 2018 r. w Karłowie, gdzie jako wolontariusze pracowali w Parku Narodowym Gór Stołowych.

12 wychowanków pod opieką 4 nauczycieli i wychowawców posprzątało w czterech zespołach zadaniowych znakowane szlaki turystyczne i drogi wewnętrzne o długości 104 km, przepracowując łącznie 420 roboczogodzin. Podczas pracy wychowankowie mieli możliwość zapoznania się z bogactwem przyrody i atrakcjami turystycznymi gór.

Wychowankowie Ośrodka zaprezentowali się w pozytywny sposób pracując aktywnie i z zaangażowaniem na rzecz Parku i turystów. Wysoko zostali ocenieni przez pracowników Parku. W nagrodę za wykonywaną pracę, wzięli udział w spływie pontonowym po Nysie Kłodzkiej.

Opracował: Paweł Rudnicki


Copyright by MOW | Design by Sliffka