Strona główna | Kontakt

. . : Sławomir Wawrzyniak: "W zdrowym ciele życia wiele", realizacja projektu.

Od września 2019 r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Koźminie Wielkopolskim został wdrożony do realizacji autorski program "W zdrowym ciele życia wiele".

Stworzony przeze mnie program został pozytywnie przyjęty i zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim.

Głównym celem programu jest promowanie zdrowego stylu życia, rozszerzanie i wzbogacenie rodzaju aktywności wychowanków w okresie zimowym, a także propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Zamierzeniem programu było kształtowanie świadomości podopiecznym, że ujemne temperatury nie muszą ograniczać naszej aktywnością, a wręcz są doskonałą okazją by zadbać o zdrowie fizyczne i psychiczne.

Młodzież w okresie adolescencji potrzebuje rozładowania napięć psychicznych i emocjonalnych w sposób akceptowalny społecznie. Mając na uwadze, iż praktycznie 100% naszych wychowanków ma lub miało kontakt ze środkami psychoaktywnymi (w oparciu o Program Profilaktyki MOW w Koźminie Wlkp. – badanie ankietowe wychowanków dotyczące symptomów niedostosowania społecznego), należy dostarczać nowych, pozytywnych, atrakcyjnych przeżyć, które jako alternatywa od środków psychoaktywnych dadzą im poczucie samoakceptacji, zadowolenia, a jednocześnie będą też formą relaksacji.

Zarówno w Polsce, jak i w mojej pracy, morsowanie w roku 2019 było innowacyjną formą aktywności. W ciągu kolejnych dwóch lat stało się niezwykle popularne i uprawiane praktycznie we wszystkich kręgach społecznych.

Na czym polega zatem fenomen tak ogromnej popularyzacji tej formy aktywności? Morsowanie to poddawanie się kąpielom w okresie zimowym poza pomieszczeniem, najczęściej w otwartych akwenach wodnych. Morsowanie nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani nakładu środków finansowych, co jest atutem, biorąc pod uwagę sytuację rodzinną i materialną większości naszych wychowanków.

Zalety morsowania to miedzy innymi:

  • hartowanie – rozwijanie funkcji adaptacyjnych organizmu w różnych warunkach atmosferycznych;
  • szybsze usuwanie toksyn z organizmu (profilaktyka uzależnień, profilaktyka zdrowia);
  • poprawa krążenia (lepsze ukrwienie tkanek i narządów wewnętrznych);
  • nabycie umiejętności kontroli swojego ciała w sytuacjach ekstremalnych;
  • poprawa samopoczucia i zmniejszenie poziomu stresu (zwiększenie poziomu endorfin);
  • rozwijanie poprawnych relacji interpersonalnych w grupie (integracja uczestników).

Należy również wspomnieć o kwestii niezbędnej a mianowicie konsultacji medycznej i braku przeciwskazań do uprawiania morsowania.

Przed rozpoczęciem sezonu wszyscy chętni poddawani są badaniom lekarskim weryfikującym ich stan zdrowia, co jest warunkiem przystąpienia do programu. Wejścia do wody odbywają się głównie w basenie na terenie Ośrodka, gdzie jednorazowo w kąpieli może uczestniczyć do 10 osób. Kąpiele przeprowadzane są regularnie od miesiąca listopada do kwietnia, minimum raz w tygodniu.

W celu urozmaicenia programu zorganizowane zostały cykliczne wyjazdy na kryte lodowisko do Krotoszyna, gdzie wychowankowie mogli dodatkowo sprawdzić swoje umiejętności sportowe podczas jazdy na łyżwach a przy tym doskonale się bawić.

Dodatkowo program jest wzbogacony o turystykę krajoznawczą. W tym zakresie corocznie wychowankowie MOW w Koźminie Wielkopolskim mają okazję zwiedzać Stawy Milickie w Dolinie Baryczy. Ponadto wielką atrakcją i przeżyciem dla wychowanków są organizowane wycieczki w okolice Szklarskiej Poręby połączone z kąpielami w wodospadach.

W mojej ocenie i obserwacji uważam, że organizowane zajęcia, w ramach programu "W zdrowym ciele życia wiele", cieszą się dużym zainteresowaniem podopiecznych, o czym świadczy wysoka frekwencja uczestników. Przekłada się to na poprawę kondycji psycho – fizycznej wychowanków.

Sławomir Wawrzyniak


Copyright by MOW | Design by Sliffka