Strona główna | RODO | Kontakt

. . : Aktualności

Projekt "Moje kompetencje - moja przyszłość"

"Moje kompetencje -moja przyszłość" - rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego

Projekt adresowany jest do 436 uczniów z 12 szkół prowadzonych przez Powiat Krotoszyński. Zakłada wsparcie uczniów poprzez realizację zajęć wyrównawczych i rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz wspierających rozwój poznawczy i wpływających na zmniejszenie trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych, a także wsparcie dla 25 nauczycieli i doposażenie 8 pracowni.
Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Więcej o realizacji projektu:

Pracownia zajęć socjoterapii i profilaktyki uzależnień w MOW

Miło nam poinformaować, że Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Koźminie Wielkopolskim w ramach projektu "Moje kompetencje moja przyszłość" wzbogacił się o nowe elementy w pracowni, które staną się nieocenioną pomocą dla pedagogów i terapeutów w prowadzeniu zajęć z wychowankami.

Więcej o naszej nowej pracowni:


Copyright by MOW | Design by Sliffka