Strona główna | Kontakt

. . : VI Ogólnopolski Rajd Survivalowy Orły 2011 w Szczecinie

Karol Jankowiak: "VI Ogólnopolski Rajd Survivalowy Orły 2010 w Szczecinie"

W dniach od 13.05.2011 do 15.05.2011 roku reprezentacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Koźmina Wielkopolskiego brała udział w VI Ogólnopolskim Rajdzie Survivalowym Orły 2011 organizowanym przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szczecinie. W rajdzie którego trasa biegła po pięknym terenie Puszczy Wkrzańskiej udział brało 10 drużyn z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z całego kraju. Każda z drużyn składała się z 5 wychowanków. Reprezentacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Koźmina Wielkopolskiego pod opieką wychowawców Sławomira Wawrzyniaka oraz Karola Jankowiaka zajęła pierwsze miejsce, a jeden z naszych wychowanków zdobył indywidualny tytuł "Orzeł Orłów 2011" przyznawany dla szczególnie wyróżniającego się uczestnika.

Rajd rozpoczynał się w piątek 13.05.2011 roku. Po przyjeździe i zakwaterowaniu Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szczecinie otworzył Rajd krótkim przemówieniem informacyjnym, później odbył się pokaz multimedialny ukazujący piękno przyrody Puszczy Wkrzańskiej oraz zajęcia integracyjne dla młodzieży.

Sobota pobudka 4.30 toaleta poranna, śniadanie, pakowanie plecaków oraz prowiantu godzina 6.00 wyjście na trasę Rajdu. Podczas pokonywania blisko 50 kilometrowej trasy wychowankowie, a także wychowawcy musieli się wykazać umiejętnościami z zakresu czytania mapy i orientacji w terenie, pierwszej pomocy, łamania szyfrów, rozpalania ogniska, także współdziałania w zespole. Po przybyciu na metę wychowankowie wykonywali ostatnie zadanie - rozbicie namiotów, później kolacja, zajęcia integracyjne i sen tak potrzebny po tym wyczerpującym dniu. W niedzielę pobudka, śniadanie i powrót do Ośrodka w Szczecinie, gdzie po obiedzie zostały ogłoszone miejsca poszczególnych drużyn oraz zostały wręczone nagrody, a Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szczecinie oficjalnie zakończył Rajd Orły 2011 .

Udział w rajdzie dał możliwości zwiększenia integracji młodzieży oraz pokonania własnych słabości. Wychowankowie mieli możliwość wykazania się umiejętnościami zdobytymi podczas przygotowania się do rajdu, jak widać z pozytywnym skutkiem, o czym świadczy I miejsce w Rajdzie Survivalowym Orły 2011.

Opracował - Karol Jankowiak


Copyright by MOW | Design by Sliffka