Strona główna | Kontakt

. . : Program "Turysta: poznaję - wybieram" w MOW w Koźminie Wlkp.

Elżbieta Domagalska: Program "Turysta: poznaję - wybieram" w MOW w Koźminie Wlkp.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Koźminie Wielkopolskim w miesiącach październik - listopad 2011 r. realizowano profilaktyczny program rozwijania zainteresowań poznawczych, sportowych i turystycznych "Turysta: poznaję - wybieram". Adresatami programu byli wychowankowie Ośrodka, z których około połowa pochodziła z województwa wielkopolskiego. Program nakierowany był na: propagowanie zdrowego trybu życia, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań wychowanków, które pozwolą na konstruktywne wykorzystywanie czasu wolnego oraz ukażą społecznie pożądane sposoby spędzania czasu wolnego, stanowiące alternatywę dla zachowań ryzykownych, związanych z uzależnieniami.

W ramach programu wychowankowie Ośrodka brali udział w:

  1. biwaku kajakowym na rzece Baryczy na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, który odbył się w dniach 4-5 października 2011 r.;
  2. biwaku w leśniczówce Helenopol, połączonym z rajdem rowerowym, który odbył się w dniach 18 - 19 października 2011 r.;
  3. dwudniowej wycieczce w Góry Sowie (Srebrna Góra), która odbyła się w dniach 26 - 27 października 2011 r.;
  4. dwudniowej wycieczce w Góry Stołowe i na Ślężę, która odbyła się w dniach 16 - 17 listopada 2011 r.

W cyklu zajęć profilaktycznych z zakresu uzależnień w trakcie biwaków i wycieczek zrealizowano zagadnienia:

  • mechanizm i uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz przyczyny sięgania po substancje psychoaktywne;
  • skutki zdrowotne, emocjonalne, społeczne i prawne uzależnień w aspekcie zdrowia człowieka;
  • rodzina a uzależnienia - mechanizm dziedziczenia społecznego;
  • kształtowanie właściwych postaw wobec substancji psychoaktywnych;
  • formy pomocy w przypadku uzależnienia.

Udział w zajęciach pozwolił wychowankom zdobyć nowe pozytywne doświadczenia, które stanowią alternatywę dla podejmowania zachowań ryzykownych związanych z uzależnieniami. Wychowankowie rozwijali umiejętność dokonywania odpowiedzialnych wyborów życiowych. W przyjaznej atmosferze integrowali się z grupą i budowali pozytywne relacje z innymi: zarówno kolegami, jak i osobami dorosłymi - spotkanymi podczas wyjazdów. Opiekunowie położyli nacisk na kształtowanie postawy otwartego na świat młodego człowieka, charakteryzującego się gotowością do aktywnego poznawania świata, otwartością na różne sfery rzeczywistości oraz dbałością o własne zdrowie i rozwój.

Opracowała - Elżbieta Domagalska


Copyright by MOW | Design by Sliffka