Strona główna | Kontakt

. . : Artykuły

Działanie MEN: Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) oraz poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych i efektywności pomocy terapeutycznej i resocjalizacyjnej dla nieletnich.

Jednym z ważnych zadań Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp. jest wychowanie poprzez pracę, rozumiane jako wszechstronne kształtowanie osobowości wychowanków w wymiarze intelektualnym, społecznym, zdrowotnym, a przede wszystkim zawodowym.

Realizowane w Ośrodku zajęcia z przysposobienia do pracy są ważną formą pracy edukacyjnej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej dla wychowanków Ośrodka. W ramach pozyskiwania środków zewnętrznych w roku 2010 w okresie od września do grudnia Ośrodek, współpracując z Wydziałem Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, uzyskał z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotację celową w wysokości 50000 złotych na realizację programu dla wychowanków "Pracujemy dla siebie i innych".

 

W ramach Programu: dokonano remontu klasy do zajęć z przysposobienia do pracy w zawodzie stolarz; wymieniono m.in. podłogi, okna i wytynkowano ściany; zakupiono wyposażenie 6 stanowisk do pracy w postaci stołów stolarskich, urządzeń do obróbki drewna, tokarki oraz wiertarki stołowej. Ponadto zakupiono: 6 wiertarek, 3 szlifierki taśmowe, 3 wyrzynarki, 3 frezarki, 6 wkrętarek, 2 szlifierki wrzecionowe, 6 opalarek, wózek warsztatowy, odkurzacz przemysłowy i wiele drobnych narządzi stolarskich.

 

Wychowankowie brali udział w wycieczkach zawodoznawczych m.in. do Zakładu Przetwórstwa Drzewnego w Koźmińcu, gdzie mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy stolarza oraz najnowszymi rozwiązaniami technicznymi w dziedzinie obróbki drewna. Ponadto na terenie Ośrodka wychowankowie w ramach samodzielnej pracy pod opieką nauczycieli przysposobienia do pracy dokonywali bieżących napraw mebli kuchennych, szafek nocnych, łóżek. Realizowali prace związane z konserwacją i renowacją drzwi i okien. Wychowankowie wykonali i zamontowali drewniane elementy wyposażenie nowo wyremontowanej stołówki.

 

W ramach Programu, realizując współpracę ze środowiskiem lokalnym, wychowankowie pracowali w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp., zatrudniającym osoby niepełnosprawne, które odbywają w nim rehabilitację zawodową, społeczną i medyczną. W ramach integracji wychowankowie Ośrodka wspólnie z osobami niepełnosprawnymi pracowali przy produkcji opakowań kartonowych. W wyniku realizacji Programu wychowankowie nabyli nowe kompetencje w zakresie umiejętności zawodowych, nawiązali współpracę ze środowiskiem lokalnym, a Ośrodek powiększył i unowocześnił swoją bazę dydaktyczną, nakierowaną na edukację zawodową.


Copyright by MOW | Design by Sliffka