Strona główna | Kontakt

. . : Artur Selbirak: Przysposobienie do pracy w MOW w Koźminie Wlkp.

Przysposobienie do pracy to część zajęć szkolnych, na których uczniowie mogą zapoznać się z teoretycznym i praktycznym aspektem wykonywania różnorakich prac o charakterze gospodarczym, związanym z codziennym funkcjonowaniem Ośrodka. Dla przykładu wykonywane przez wychowanków prace to min.:

 • sprzątanie terenów zielonych;
 • prace szklarskie;
 • prace naprawcze w zakresie stolarstwa;
 • montaż mebli z gotowych elementów;
 • malowanie obiektów infrastruktury Ośrodka.

Organizacja zajęć stwarza również możliwość podejmowania przez naszych wychowanków prac poza terenem placówki np. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. Biorąc pod uwagę, iż podjęcie przez ucznia trafnej i mądrej decyzji dotyczącej wyboru zawodu bardzo często nie jest łatwe. Decyzję tę poprzedza wybór właściwej szkoły, która ma skutecznie rozwijać, kształcić i przygotować do wykonywania wymarzonego zawodu.

W celu tym w ramach lekcji realizowane są następujące tematy:

 • struktura szkolenia zawodowego;
 • kierunkami szkolenia zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym;
 • wykonanie gazetek zgodnie z powyższymi tematami;
 • umiejętnością określenia własnych zainteresowań zawodowych;
 • zapoznanie z grupą zawodów dotyczących przeróbki drewna;
 • określenie skłonności zawodowych uczniów w badaniu ankietowym.
W procesie podejmowania decyzji wyboru kierunku kształcenia zawodowego przedstawiłem uczniom kryteria trafnego wyboru zawodu.

Podjęcie przez ucznia mądrej i trafnej decyzji dotyczącej wyboru zawodu często jest dla niego bardzo trudne. Dostarczenie mu maksimum informacji, które warunkują trafność decyzji zawodowej i skuteczność jej realizacji jest więc ważnym zadaniem osób trudniących się orientacją szkolną i zawodową.

W ramach lekcji przysposobienia do pracy uczniowie zapoznają się z zawodami związanymi z pozyskiwaniem i przerobem drewna. Wykonują prace malarskie, porządkowe, stolarskie, ślusarskie, szklarskie i prace przy pielęgnacji terenów zielonych. Ze względu na posiadaną bazę techniczna szczególny nacisk położono na nabycie prze uczniów umiejętności dotyczących obróbki ręcznej drewna.

Zajęciami objęci są wszyscy uczniowi uczęszczający do gimnazjum.

Opracował - Artur Selbirak


Copyright by MOW | Design by Sliffka