Strona główna | Kontakt

. . : Artykuły

W dniu 13 stycznia 2010 roku Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Koźminie Wielkopolskim odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne w zakresie profilaktyki narkomanii skierowane do wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Spotkanie poprowadziła pedagog mgr Dominika Manista, która na co dzień zajmuje się Punktem Konsultacyjnym do Spraw Narkomanii w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2b prowadzonym przez Stowarzyszenie Twoja Alternatywa. Zajęcia dla młodzieży rozpoczęły się wyświetleniem filmu profilaktycznego pt: "Ziele śmiechu i łez".

Prowadząca przedstawiła prezentację multimedialną w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Tematami poruszanymi podczas prelekcji były:

  • mechanizm uzależnienia;
  • substancje psychoaktywnych (marihuana, amfetamina, ekstazy, kleje i anaboliki);
  • skutki zażywania narkotyków;
  • mechanizmy obronne;
  • substancje psychoaktywne w świetle prawa;
  • wachlarz ochronny (Jak sobie radzić?);
  • pomoc w zakresie uzależnień.

Na zakończenie spotkania wyświetlono prezentację multimedialną przedstawiającą działalność Młodzieżowego Klubu Środowiskowego Rivendell prowadzonego przez Stowarzyszenie Twoja Alternatywa. Zaproponowano również możliwość nawiązania współpracy pomiędzy Ośrodkiem a Klubem. Młodzież uczestnicząca w spotkaniu wyraziła chęć zaproszenia członków Stowarzyszenia na gościnne występy do Ośrodka.

W dniu 20 lutego 2010 roku odbył się w Ośrodku występ grup tanecznych dziewcząt "Step Dance" oraz pokaz break dance z grupy "Rhithmic Skład" oraz koncert zespołu hiphopowego "NUW".
Celem występów było zaprezentowania wychowankom alternatywnych form spędzania czasu wolnego, jakie można realizować poza Ośrodkiem.

Kolejnym krokiem dalszej współpracy jest chęć zorganizowania warsztatów muzycznych, tanecznych oraz zajęć profilaktycznych w siedzibie Stowarzyszenia w Krotoszynie.

Zajęcia odbędą się w profesjonalnym studiu muzycznym przy współpracy akustyka, a zajęcia profilaktyczne w Punkcie Konsultacyjnym do spraw narkomani prowadzonych przez pedagoga - specjalistę do spraw uzależnień.

W czasie tej wizyty wychowankowie będą mogli zapoznać się również z innymi formami aktywności młodzieży, takimi jak: taniec nowoczesny, capoeira, pokaz walk Bractwa Rycerskiego, brazylijskie jujitsu oraz zajęcia historyczne. Działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp. oraz Stowarzyszenia Twoja Alternatywa z Krotoszyna łączą wspólne cele profilaktyczne i wychowawcze. Obu instytucjom zależy, aby pokazać młodzieży alternatywne formy spędzania czasu wolnego w wolności od środków psychoaktywnych oraz zachowań destrukcyjnych.

Opracował - Jacek Jękot


Copyright by MOW | Design by Sliffka