Strona główna | RODO | Kontakt | Poczta | Deklaracja dostepności | Klauzula informacyjna | Facebook

. . : Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Ośrodek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://www.mowkozmin.pl

Dane teleadresowe jednostki:

 • Adres korespondencyjny: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, ul. Klasztorna 39, 63-720 Koźmin Wielkopolski
 • Telefon: 62 721-65-42; szkoły funkcjonujące w Ośrodku: 62 721-63-19
 • Fax: 62 721-65-44
 • Do każdego stanowiska pracy można dodzwonić się wybierając nr wewnętrzny:
  • 31 Psycholog
  • 32 Pomieszczenie socjalne dla wychowawców Internatu
  • 33 Sekretariat
  • 34 Wicedyrektor ds. opiekuńczo - wychowawczych
  • 35 Dyrektor
  • 36 Główny księgowy
  • 37 Księgowość
 • E-mail: sekretariat@mowkozmin.pl
 • Oficjalna strona szkoły: http://www.mowkozmin.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Koźminie Wielkopolskim dla strony http://www.mowkozmin.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że: strona internetowa http://www.mowkozmin.pl spełnia wymagania w 92 %.

Ułatwienia na stronie internetowej:

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • Powiększanie czcionki
 • Podwyższony kontrast (Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.).
 • Wyposażenie w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki za pomocą skrótów klawiaturowych.
 • Większość serwisu oparta jest na stylach CSS.
 • Serwis szkoły został stworzony zgodnie ze standardami W3C oraz WCAG2.0, WAI-AA, XHTML 1.0 w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści.

Dodatkowe ułatwienia na stronie internetowej lub w siedzibie Ośrodka:

 • Można także skorzystać z komunikacji drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej: http://www.mowkozmin.pl

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Adam Majchrzak - koordynator dostępności
 • E-mail: sekretariat@mowkozmin.pl
 • Telefon: (62)721-65-42

Procedura wnioskowo-skargowa:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Koźminie Wielkopolskim spełnia częściowo wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim.


Copyright by MOW | Design by Sliffka