Strona główna | Kontakt

. . : Patriotyzm

        „Ojczyzna To Kraj Dzieciństwa,
        Miejsce Urodzenia,
        To Jest Ta Mała Najbliższa Ojczyzna.
        Miasto, Miasteczko, Wieś,
        Ulica, Dom, Podwórko?”

             T. Różewicz, Oblicze Ojczyzny

Patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie, ale również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem, społecznością i historią tej społeczności. Ojczyzna to wielkie słowo, pisało o niej wielu wybitnych pisarzy i poetów. Każdy z nich innymi słowy ogarniał dziejące się wydarzenia. Jedni sławili piękno jej krajobrazów, inni zachwycali się bohaterstwem ludu czy wreszcie niepowtarzalnością języka i kulturą, ale wszyscy zgodnie chcieli, aby Polska była zawsze wolna, piękna i lepsza. My również tym pragnieniem połączeni w dniu 16 marca 2018 r. zorganizowaliśmy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Koźminie Wlkp. konkurs poezji patriotycznej, w którym wzięło udział 10 wychowanków, pod opieką Pani Anety Michalak i Pani Donaty Witek – Dłużak.

Przedsięwzięcie to jest już od kilku lat realizowane przez społeczność. Co rocznie zapraszaliśmy młodzież z Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp., a w tym roku ze względu na wprowadzoną reformę edukacji nawiązaliśmy współpracę ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich w Koźminie Wlkp. W dniu 21 marca 2018 r. odwiedziła nas klasa VIa z Dyrektorem Szkoły Panem Jackiem Zawodnym i nauczycielką języka polskiego Panią Agnieszką Praczyk. Wychowankowie naszego Ośrodka zabrali uczestników w podróż, która stała się dla nich lekcją historii. Celem wychowanków było ukazanie wartości narodowych poprzez recytacje wierszy.

Na patrona naszego spotkania obraliśmy Adama Mickiewicza, który posiadał wielką wrażliwość artystyczną pokazując w utworach niebywałą tęsknotę za ziemią ojczystą. Przykładem na to jest epopeja narodowa „Pan Tadeusz”. Kamil przedstawił nam Epilog, natomiast Jakub Inwokację. Pisarz wyrażał również swoje patriotyczne poglądy w „Odzie do młodości”. Utwór ten wyrecytował Jerzy. Następnie Krystian przedstawił wiersz mało znanej autorki Hanny Januszewskiej „ Mój dom-moja ojczyzna”. Na pytanie: z czym kojarzy nam się ojczyzna, postarał się udzielić odpowiedzi uczeń Grzegorz w wierszu Tadeusza Różewicza „Oblicze Ojczyzny”. Kolejnym uczestnikiem był Oskar w wierszu Cypriana Kamila Norwida „Moja Ojczyzna”. Mistrzem liryki żołnierskiej był Władysław Broniewski. Autor w swoich utworach ukazywał nam bolesne losy narodu polskiego zmagającego się z trudnościami w okresie wojny. Sergiusz zaprezentował nam wiersz „Bagnet na broń”, a Marcin ”Żołnierz polski”. Filozofie pokolenia młodzieży chcącej zmian ukazał Artur w wierszu Adama Asnyka „Do młodych”. Nie zabrakło na naszym spotkaniu Juliusza Słowackiego, który doczekał się zasłużonego miejsca w panteonie wieszczów narodowych. W liryczny nastrój smutku wprowadził nas Damian w wierszu „Hymn”.

Spotkanie zostało pozytywnie odebrane przez naszych gości. Wszyscy byli pod dużym wrażeniem. Za wspaniały występ wychowankowie otrzymali gromkie oklaski i słodkie upominki.

W dobie XXI wieku nawet młodzież niedostosowana społecznie potrafi kultywować tradycje narodowe, okazując szacunek do godła, hymnu, języka polskiego i historii. Patriotyzm w dzisiejszych czasach jest pojęciem zapomnianym, natomiast wychowankowie poprzez analizę, interpretację oraz opanowanie pamięciowe jakże trudnych dla nich wierszy pokazują nam swoje rozumienie patriotyzmu.

Opracowała: Donata Witek-Dłużak


Copyright by MOW | Design by Sliffka