Strona główna | Kontakt

. . : Wpływ czytelnictwa na rozwój młodzieży

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Koźminie Wlkp. przystąpił do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości czytelniczych.

Rozpowszechnianie czytelnictwa powinno być naszą wspólną troską. Dlatego w ramach programu zostały zakupione do biblioteki szkolnej nowości wydawnicze, które wynikają z zainteresowań uczniów i służą realizacji podstawy programowej oraz resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie.

Rozwój zainteresowań czytelniczych powinno się rozpocząć od najmłodszych lat w domu rodzinnym. Następnie proces ten muszą kontynuować nauczyciele i wychowawcy. Wtedy istnieje szansa, że młody człowiek wyrośnie na odpowiedzialnego i świadomego czytelnika. Pamiętajmy, że potrzeba kontaktu z książką nie powstaje sama.

Warto zastanowić się nad rolą książki we współczesnym świecie. Książka dostarcza młodemu człowiekowi wzorców zachowania, wiedzy o współczesnym świecie, rozwija wyobraźnię oraz kształtuje osobowość. Niezwykle istotna jest rola książek w wieku dorastania, kiedy to młody człowiek niechętnie korzysta z rad dorosłych, poszukuje swojej własnej drogi. Czasochłonne, wymagające wysiłku umysłowego czytanie, często może przegrać z telewizją, Internetem i komputerem. Czytanie wygra tylko wtedy, gdy stanie się nawykiem, czynnością wykonywaną odruchowo.

Dobra lektura pomaga budować własny system wartości, dostarcza odpowiedzi na trudne pytania. Odnalezione w utworze podobieństwa do własnego życia nadają sens własnej egzystencji. Książka wpływa na psychikę czytelnika, zmusza do zastanowienia nad własnym życiem i nad systemem wartości, pomaga w rozwiązaniu problemów osobistych. Często książka pomaga zrozumieć co to jest prawdziwa przyjaźń, miłość, tolerancja, dorastanie, a także bunt, zdrada, czy przebaczenie. Jest także ucieczką od nudy i niepowodzeń.

Myślę, że warto zabiegać, aby książka zajmowała odpowiednie miejsce w życiu każdego człowieka. Dlatego motywujmy młodzież aby po nią sięgali jak najczęściej.

Nauczyciel-bibliotekarz
mgr Aneta Michalak


Copyright by MOW | Design by Sliffka