Strona główna | Kontakt

. . : Artykuły

Resocjalizacja przez pracę jest jedną z ważnych metod oddziaływania resocjalizacyjno - wychowawczego. Poprzez pracę dąży się do osiągnięcia określonych celów: rozwoju osobowości wychowanków oraz korekty nieprawidłowo ukształtowanych postaw społecznych.

Praca niemal w progu wita każdego wychowanka doprowadzonego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp. Od początku pobytu dbanie o higienę osobistą, czystość bielizny i odzieży, utrzymywanie w czystości pomieszczeń mieszkalnych, terenu Ośrodka i przyległych ulic, przygotowanie prostych posiłków, realizacja prac na rzecz środowiska lokalnego - staje się ważną częścią codziennej aktywności każdego wychowanka. Prawie wszyscy wychowankowie na początku pobytu w Ośrodku wykazują istotne zaniedbania i braki w zakresie codziennych czynności samoobsługowych i higieniczno - porządkowych.

Praca jest skuteczną metodą w procesie wychowania i resocjalizacji, o ile:

  • jest pracą na rzecz samego wychowanka i dla dobra innych;
  • zaspokaja potrzeby indywidualne i społeczne;
  • odpowiada psychofizycznym predyspozycjom, w tym zainteresowaniom wychowanka zawiera walor użyteczności społecznej;
  • jest realizowana w formie zespołowej;
  • jest odpowiednio nagradzana.

Realizowany w naszym Ośrodku od 2003 roku program "Rozwijanie zainteresowań i umiejętności kulinarnych" spełnia wszystkie wyżej wymienione warunki.

Zajęcia kulinarne spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony wychowanków i wychowawców. Z tym programem styka się każdy wychowanek przybywający do naszego Ośrodka. Niejednokrotnie są to jego pierwsze samodzielnie stawiane kroki w kuchni. W tym wypadku wychowawca i koledzy z grupy są jego pierwszymi nauczycielami i to oni oceniają efekty jego pracy.

Realizując program zajęć kulinarnych stosuje się trening umiejętności przygotowania potraw. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się około 100 zajęć ze szczególnym nasileniem w okresie jesienno - zimowym. Przygotowywane są potrawy proste w wykonaniu np.: przygotowanie naleśników, placków ziemniaczanych, jajecznicy z cebulą, jak i bardziej złożone: np. pierogi z grzybami i kapustą, sałatka warzywna, pizza, rogale z powidłami oraz różnego rodzaju ciasta wypiekane na blachach.

Realizując zajęcia z tego programu staramy się osiągnąć następujące cele:

  • nauczyć wychowanków staranności i cierpliwości;
  • zapoznać wychowanków z zasadami higieny przygotowania posiłków i kultury spożycia oraz zdrowej diety i wdrożyć do ich przestrzegania;
  • nauczyć wychowanków kalkulowania kosztów wyżywienia;
  • zwiększyć zaradność życiową wychowanków i samodzielność w pracy.

Ponadto wychowankowie naszego Ośrodka, wykonują prace pomocnicze w kuchni Ośrodka. W dni powszednie wychowankowie sami przygotowują sobie kolacje, natomiast w soboty, niedziele oraz dni świąteczne - śniadania i kolacje.

Realizacja programu "trening umiejętności kulinarnych", oprócz zrealizowania założonych celów, w istotnym stopniu stwarza klimat sprzyjający procesowi adaptacji, wychowania i resocjalizacji wychowanków.

Opracował - Paweł Suszka


Copyright by MOW | Design by Sliffka