Strona główna | RODO | Kontakt | Poczta | Deklaracja dostepności | Facebook

. . : Kadra

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Koźminie Wlkp. zatrudnieni są:

 • pracownicy pedagogiczni - 28;
 • pracownicy administracyjni i obsługi - 12.

Zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi, pracownicy pedagogiczni Ośrodka legitymują się ukończeniem studiów wyższych oraz specjalizacji z zakresu resocjalizacji.
Pracownicy pedagogiczni pracujący na stanowiskach wychowawcy, pedagoga, psychologa, nauczyciela ukończyli różne formy doskonalenia zawodowego podnoszące jakość pracy w Ośrodku w zakresie:

 • Diagnoza psychologiczna;
 • Rozwiązywanie konfliktów. Negocjacje i mediacje;
 • Profilaktyka HIV/AIDS;
 • Subkultury młodzieżowe – aktualne wyzwania dla wychowawców;
 • Agresja w szkole – analiza problemu, profilaktyka;
 • Ocenianie w nowej szkole;
 • Profilaktyka uzależnień;
 • Przemoc w szkole i metody zapobiegania;
 • Tworzenie programów profilaktycznych w szkole i placówce;
 • Profilaktyka;
 • Zajęcia edukacyjno-wyrównawcze;
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
 • Praca socjalna z dzieckiem zaniedbanym;
 • Socjoterapia.

Pracownicy obok wymagań kwalifikacyjnych, muszą posiadać również predyspozycje osobowościowe do pracy z wychowankami niedostosowanymi społecznie.


Copyright by MOW | Design by Sliffka