Strona główna | Kontakt

. . : PLAN PRACY OŚRODKA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

WRZESIEŃ

 • Rozpoczęcie roku szkolnego.
 • Dobór wychowanków do klas/grup wychowawczych.
 • Organizacja pracy edukacyjnej, opiekuńczo wychowawczej i resocjalizacyjnej w poszczególnych klasach/ grupach.
 • Zapoznanie wychowanków z Regulaminem Wychowanka, systemem oceniania i ocenianiem wewnątrzszkolnym.
 • Kontrola czystości i zdrowia wychowanków.
 • Badania lekarskie wychowanków. Przeprowadzenie badania lekarskiego uczniów Branżowej Szkoły I stopnia.
 • Prelekcja poświęcona 80 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej w połączeniu z 39 Rocznicą Powstania Solidarności. Apel
 • Gazetka upamiętniająca rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej.
 • Wybory Rady Samorządu Wychowanków.
 • Gazetka szkolna na temat współczesnych zagrożeń w życiu człowieka.
 • Sprzątanie świata.
 • Dobór wychowanków i trening do Biegu Maćka
 • Prezentacja multimedialna n/t: Ekologia w życiu codziennym.
 • Prace porządkowo-gospodarcze na rzecz Ośrodka i społeczności lokalnej.
 • Rajd Powstania Wielkopolskiego w Krotoszynie lub inna impreza masowa.
 • Niedostosowanie społeczne wychowanków przeprowadzenie ankiety. Analiza wyników.
 • Organizacja próbnej ewakuacji uczniów i nauczycieli Gimnazjum. Szkolenie przeciwpożarowe dla uczniów.
 • Zespół Resocjalizacyjno Wychowawczy.

PAŹDZIERNIK

 • Realizacja programu Turysta poznaję wybieram - spływ kajakowy
 • Prace porządkowo-gospodarcze na rzecz powiatu krotoszyńskiego
 • Udział wychowanków w Biegu Maćka.
 • Bieg Jana Pawła II, lub inna impreza biegowa.
 • Biwak w leśniczówce Helenopol. Zajęcia wspinaczkowe, terenowe.
 • Profilaktyka zdrowotna - Jak chronić się przed chorobami zakaźnymi.
 • ABC udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 • Akademia z okazji Dnia edukacji Narodowej.
 • Gazetka na temat Dnia Edukacji Narodowej.
 • Wycieczki piesze po okolicy, rowerowe, rajdy.
 • Wycieczki autokarowe w ramach programu "Turysta - poznaję wybieram"
 • Realizacja Programu Profilaktyki - spektakl profilaktyczny teatru Metanoia
 • Między grupowy konkurs plastyczny o tematyce patriotycznej, związany z obchodami Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
 • Zespół Resocjalizacyjno Wychowawczy
 • Realizacja urlopów nagrodowych zapoznanie wychowanków z przepisami BHP, omówienie zagrożeń w środowiskach wychowanków.
 • Przygotowania kandydatów do wyjazdów w ramach opieki indywidualnej.

LISTOPAD

 • Kształtowanie postawy obywatelskiej pamiętamy o cmentarnych mogiłach.
 • Prezentacja multimedialna bezpieczeństwo w sieci.
 • Akademia poświęcona Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
 • Gazetka na temat miejsc pamięci narodowych.
 • Wycieczki autokarowe w ramach programu "Turysta - poznaję wybieram".
 • Treningi halowej piłki nożnej w ramach programu "Sportowa integracja".
 • Wyjazdy na basen w ramach programu "Sportowa integracja".
 • ABC zdrowego odżywiania - konkurs plastyczny.
 • Program profilaktyki współpraca współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami promującymi zdrowy tryb życia.
 • Szkolny konkurs historyczny.
 • Szkolny konkurs tenisa stołowego.
 • Przygotowania wychowanków do spotkania opłatkowego nauka śpiewu, doskonalenie umiejętności recytatorskich i ekspozycji społecznej.
 • Zespół Resocjalizacyjno Wychowawczy.

GRUDZIEŃ

 • Ocena bezpieczeństwa wychowanków w Ośrodku przeprowadzenie ankiety i analia wyników.
 • Gazetka na temat Światowego Dnia HIV/AIDS.
 • Szkolny konkurs matematyczny.
 • Gazetka szkolna na temat tradycji bożonarodzeniowych
 • Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia nauka śpiewania kolęd i pastorałek.
 • Organizacja Mszy Świętej.
 • Międzygrupowy konkurs na świąteczny wystrój świetlicy.
 • Zespół Resocjalizacyjno Wychowawczy. Ustalenie kandydatów do urlopów nagrodowych zaplanowanie wyjazdów.
 • Spotkanie bożonarodzeniowe.
 • Wywiadówka - spotkanie z rodzicami. Informacja o postępach resocjalizacyjnych i edukacyjnych wychowanków w dniu 14.12.2017 r.
 • Przygotowania wychowanków do wyjazdów zapoznanie wychowanków z przepisami BHP, omówienie zagrożeń w środowiskach wychowanków.
 • Przygotowania kandydatów do wyjazdów w ramach opieki indywidualnej.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2019 r. - 1.01.2020 r.
 • Wieczór wigilijny w Ośrodku.
 • Świąteczny turniej tenisa stołowego.
 • Siedmiobój siłowy.
 • Konkurs na plakat profilaktyczny promujący bezpieczeństwo w sieci.

STYCZEŃ

 • Akademia z okazji rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego.
 • Prezentacja multimedialna na temat HIV/AIDS.
 • Prezentacja multimedialna na temat skutków uzależnień (zespół FAS).
 • Gazetka szkolna na temat współczesnych zagrożeń w życiu człowieka.
 • SZkolny konkurs gier komputerowych.
 • Zespół Resocjalizacyjno - Wychowawczy. Ustalenie kandydatów do wyjazdów na urlopy nagrodowe w okresie ferii zimowych.
 • Przygotowania wychowanków do wyjazdów, w ramach opieki indywidualnej.

LUTY

  Ferie zimowe 27.01.2020 - 9.02.2020 r.
 • Międzygrupowy konkurs na plakat o tematyce profilaktycznej.
 • Karaoke
 • Profilaktyka uzależnień - seans filmowy
 • Szkolny konkurs gier komputerowych.
 • Gazetka profilaktyczna na temat: Skutki społeczne uzależnień.
 • Treningi halowej piłki nożnej w ramach programu Sportowa integracja.
 • Szkolne zawody sprawnościowe.
 • Konkurs tematyczny z zakresu j. polskiego
 • Realizacja programu profilaktyki - szkolna prezentacja multimedialna - dopalacze.
 • Gazetka szkolna na temat preorientacji zawodowej
 • Wyjazdy na basen w ramach Sportowa integracja.
 • Kształtowanie postaw wychowanków i respektowanie norm społecznych. Analiza uzyskanych ocen regulaminowych. Wyróżnienie grupy i indywidualnie wychowanka.
 • Zespół Resocjalizacyjno Wychowawczy.

MARZEC

 • Szkolny konkurs poezji patriotycznej.
 • Realizacja Programu Profilaktyki - spektakl profilaktyczny teatru "Metanoia"
 • Szkolny konkurs wytworów z drewna.
 • Gazetka szkolna połączona z prezentacją multimedialną "Język angielski w świecie".
 • Program edukacji teatralnej z elementami dramy "Szkoła dla życia".
 • Gazetka z okazji Dnia Kobiet.
 • Prelekcja na temat "Bezpiecznego korzystania z leków, skutki zdrowotne nadużywania leków".
 • Zajęcia sportowe na świeżym powietrzu.
 • Wiosenne prace porządkowo-gospodarcze na rzecz Ośrodka i społeczności lokalnej.
 • Ekologia - organizacja wycieczki edukacyjnej do oczyszczalni ścieków.
 • Międzygrupowy konkurs czystości.
 • Konkurs geograficzny.
 • Konkurs geograficzny.
 • Realizacja programu "Żyję bezpiecznie. Bezpieczni wychowankowie".

KWIECIEŃ

 • Gazetka szkolna na temat tradycji wielkanocnych.
 • Organizacja Mszy Świętej.
 • Program profilaktyki: współpraca z klubem Rivendell; prelekcja na temat zagrożeń we współczesnym świecie.
 • Zespół Resocjalizacyjno Wychowawczy - realizacja urlopów nagrodowych w okresie przerwy wiosennej zapoznanie wychowanków z przepisami BHP, omówienie zagrożeń w środowiskach wychowanków.
 • Przygotowania kandydatów do wyjazdów w ramach opieki indywidualnej.
Wiosenna przerwa świąteczna 9 - 14.04.2020 r.
 • Konkurs na najładniejszą pisankę.
 • Organizacja śniadania świątecznego, poświecenie potraw wielkanocnych.
 • Turniej piłkarzyków.
 • Egzaminy: ósmoklasisty (21-22-23.04.2020).
 • Gazetka na temat sylwetki Jana Pawła II.
 • Szkolny konkurs na najlepszy plakat z profilaktyki zdrowego odżywiania.
 • Prelekcja multimedialna poświęcona zbrodni katyńskiej.
 • Szkolna prezentacja multimedialna na temat: "Doradztwo edukacyjno - zawodowe".
 • Szkolenie wychowanków na kartę rowerową.

MAJ

 • Skutki zdrowotne przypadkowych kontaktów seksualnych.
 • Zawody obronne
 • Akademia: nauka i poglądy na świat Jana Pawła II.
 • Egzamin praktyczny na kartę rowerową.
 • Gazetka na temat: "Dzień matki".
 • Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 • Szkolna gazetka na temat zdrowego odżywiania w życiu człowieka.
 • Maraton uśmiechu
 • Biwak kajakowy
 • Bierzmowanie wychowanków, organizacja uroczystości dla wychowanków i rodziców;
 • Spotkanie wywiadówkowe - spotkanie z rodzicami; informacja o postępach resocjalizacyjnych i edukacyjnych wychowanków.
 • Wycieczki rowerowe w ramach programu "Turysta".
 • Dobór wychowanków i treningi "Bieg Krotosa".
 • Zespół Resocjalizacyjno Wychowawczy.

CZERWIEC

 • Spotkanie z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie.
 • Doradztwo edukacyjno zawodowe. Wycieczka do zakładu drzewnego w Orzechowie.
 • Dzień Dziecka - międzygrupowy turniej piłki nożnej w ramach programu "Sportowa integracja".
 • Spotkanie przy ognisku w ramach "Programu zajęć kulinarnych".
 • Bieg Krotosa
 • Spotkanie w grupach - omówienie bezpieczeństwa w wakacje.
 • Gazetka Bezpieczne wakacje
 • Gazetka szkolna na temat atrakcji turystycznych Polski oraz prezentacja multimedialna.
 • Zespół Resocjalizacyjno Wychowawczy; ustalenie kandydatów do wyjazdów.
 • Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020 .
 • Przygotowania do wyjazdów zapoznanie wychowanków z przepisami BHP, omówienie zagrożeń w środowiskach wychowanków.
 • Przygotowania kandydatów do wyjazdów w ramach opieki indywidualnej.
 • Wakacje letnie 29.06.2020 r. do 31.08.2020 r.

Copyright by MOW | Design by Sliffka