Strona główna | Kontakt

. . : PRZETARGI

04.09.2015

Tytuł postepowania - remont dachu budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp.
  1. [Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty] 
  2. [Zmiana uzasadnienia wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert] 

03.08.2015

Tytuł postepowania - remont dachu budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp.
  1. [Treść ogłoszenia] 
  2. [Specyfikacja] 
  3. [Dokumentacja projektowa] 
  4. [Kosztorys ofertowy] 
  5. [Odpowiedź na zapytanie]
  6. [Odpowiedzi i zapytania w sprawie przetargu]
  7. [Zestawienie ofert]

17.06.2013

Przetarg nieograniczony na dostawę opału.
[Treść informacji]  [Specyfikacja] 
[Ogłoszenie o wyniku przetargu] 

18.06.2012

Przetarg nieograniczony na dostawę opału.
[Treść informacji]  [Specyfikacja] 
[Ogłoszenie o wyniku przetargu] 

13.07.2011

Przetarg nieograniczony na dostawę opału.
[Treść informacji]  [Specyfikacja] 
[Ogłoszenie o wyniku przetargu] 

07.10.2010

Przetarg nieograniczony na dostawę opału.
[Treść informacji]  [Specyfikacja] 
[Ogłoszenie o wyniku przetargu] 

13.10.2009

Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania części komunikacji na zaplecze socjalno-sanitarne przy sali gimnastycznej.
[Treść informacji]  [SIWZ]
[Wszystkie dokumenty i informacje (archiwum w pliku ZIP)]
[Ogłoszenie o wyniku przetargu]

26.08.2009

Przetarg nieograniczony na dostawę opału.
[Treść informacji]  [Specyfikacja]  [Wyjaśnienia do SIWZ]
[Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opału]

10.10.2008

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont elewacji budynku internatu w trybie przetargu nieograniczonego.
[Treść informacji] 

30.09.2008

Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na adaptację pomieszczenia na zastępczą salę gimnastyczną.
[Treść informacji]

30.09.2008

Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont elewacji budynku internatu.
[Treść informacji]

02.09.2008

Przetarg nieograniczony na remont elewacji budynku internatu.
[Treść ogłoszenia]  [Specyfikacja]
[Kosztorys ściana zach.]  [Kosztorys ściana wsch.]
[Wyjaśnienie do SWIZ]  [Załącznik nr 5 do SWIZ po zmianie]

02.09.2008

Przetarg nieograniczony na renowację pomieszczenia na zastępczą salę gimnastyczną.
[Treść ogłoszenia]  [Specyfikacja]
[Kosztorys]
[Wyjaśnienie do SWIZ]  [Załącznik nr 5 do SWIZ po zmianie]

16.06.2008

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę opału dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp. w trybie przetargu nieograniczonego
[Treść informacji] 

27.05.2008

Informacja o wyniku postępowania na dostawę opału dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
[Treść informacji] 

12.05.2008

Przetarg na dostawę opału dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp.
[Treść ogłoszenia]  [Specyfikacja dostawy opału]

12.12.2007

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu ciężarowo-osobowego w formie licytacji.
[Treść ogłoszenia] 

23.01.2007

Ogłoszenie wyniku przetargu na dostawę opału dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp.
[Treść ogłoszenia] 

08.01.2007

Dostawa opału dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp.
[Treść ogłoszenia]  [Specyfikacja dostawy opału]

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO.
[Treść ogłoszenia] 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na pobudowanie sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp.
[Specyfikacja zamówienia]

Ogłoszenie wyniku przetargu
[Treść ogłoszenia]


Copyright by MOW | Design by Sliffka