Strona główna | RODO | Kontakt | Poczta | Deklaracja dostepności | Facebook

. . : Historia

Pierwszą instytucją resocjalizacyjną w Koźminie Wielkopolskim był założony w 1936 roku Zakład Poprawczy dla Chłopców, który istniał do 1939 roku. Bezpośrednio po drugiej wojnie światowej w tym samym budynku zorganizowano więzienie dla dorosłych. Z biegiem czasu więzienie to zostało przeznaczone dla nieletnich.

W 1948 roku więzienie przekazano Ministerstwu Sprawiedliwości, które w tym samym roku przekształciło je ponownie w Zakład Poprawczy dla Chłopców. Równocześnie utworzono filię zakładu poprawczego dla dziewcząt - w oddzielnych pomieszczeniach, w pałacu przy ulicy Lipowej. Filia ta istniała tylko przez półtora roku. Pozostałe po niej budynki zostały wykorzystane w celu zwiększenia pojemności zakładu poprawczego do 220 chłopców.

Na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w 1977 roku zakład poprawczy przekształcono w Zakład Wychowawczy dla 110 wychowanków. Wychowankowie uczyli się w szkole podstawowej oraz realizowali praktyczne przysposobienie do zawodu w kierunkach stolarz, ślusarz, murarz – tynkarz i malarz.

W dniu 9 listopada 1973 roku, w ramach kolejnej reorganizacji Zakład Wychowawczy - tak jak i inne zakłady wychowawcze przeznaczone dla dzieci i młodzieży społecznie niedostosowanej i zdemoralizowanej - przekazano Ministerstwu Oświaty i Wychowania.

W 1982 roku zakład wychowawczy zmieniony został w Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla 82 wychowanków – wielokrotnych uciekinierów. Od 1988 roku Ośrodek zorganizowany był dla 70 wychowanków. W dniu 1 września 1994 roku dokonano zmiany nazwy na Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Organem prowadzącym i nadzorującym zostało Kuratorium Oświaty w Kaliszu.

Od 1998 roku organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.


Copyright by MOW | Design by Sliffka